ועדת ערר על החלטות הועדה הרפואית בביטוח לאומי

ועדת ערר על החלטות הועדה הרפואית בביטוח לאומי

אזרח המבקש לתבוע את ביטוח לאומי להכרה בנכות חייב לעבור דרך ועדה רפואית. פעמים רבות הפונים אינם מרוצים מהחלטות הועדה.

במקרים אלה עומדת בפני האזרח האפשרות לערער על החלטת הועדה הרפואית בפני ועדת ערר.

באילו מצבים ניתן לפנות לועדת ערר?

הועדה הרפואית בביטוח לאומי היא בעלת הסמכות לקבוע האם האזרח התובע יוכר כבעל אחוזי נכות, ואם כן, מה יהיה גובה אחוזי הנכות להם יהיה זכאי.

בהתאם לאחוזי הנכות שקובעת הוועדה נגזרות הזכויות השונות המגיעות לתובע. למשל, על מנת לקבל קצבת נכות או הנחה במסים יש צורך במינימום מסוים של אחוזי נכות.

פניות לועדת ערר נערכות במקרים הבאים:

  • כאשר תביעתו של אדם להכרה בנכות נדחתה.
  • כאשר גובה אחוזי הנכות שנקבעו נמוך מדי.
  • כאשר דרגת אי הכושר (אובדן כושר עבודה) נמוכה מדי.

ועדת ערר לעניין אחוזי נכות

קבלת קצבת נכות תלויה באחוזי הנכות אשר נקבעו לתובע. ישנו סף של מינימום 50% נכות על מנת שהתובע יהיה זכאי לקבלת הקצבה. (לחישוב אחוזי נכות לחצו כאן)

תובעים אשר אחוזי הנכות שנקבעו להם נמוכים מ 50% מבקשים פעמים רבות לפנות לועדת ערר ולשכנעה כי הם זכאים לאחוזי נכות גבוהים יותר.

את התביעה יש להגיש תוך 60 יום מקבלת החלטת הועדה הרפואית. לתביעה יש לצרף מסמך מנומק המסביר מדוע התובע סבור כי הוא זכאי לאחוזי נכות גבוהים יותר.

ועדת ערר לעניין דרגת אי כושר

גורם נוסף המשפיע על זכאותו של התובע לקצבת נכות היא דרגת אי כושר עבודה. תובע, גם אם פגיעתו קשה, אך הועדה הרפואית סבורה כי כושר עבודתו לא נפגע או נפגע במידה מועטה, עלול שלא להיות זכאי לקבלת קצבת נכות והטבות נוספות כגון הנחות ופטורים שונים.

ניתן להגיש תביעה בעניין דרגת אי כושר עבודה רק במקרים בהם נקצבו לתובע על ידי הועדה הרפואית פחות מ 50% של אובדן כושר עבודה או עד 74% של דרגת אי כושר.

את התביעה יש להגיש תוך 60 יום מיום קבלת תשובת הועדה הרפואית, מלווה במכתב מפורט המסביר מדוע התובע סבור כי הוא זכאי לאחוזי נכות גבוהים יותר.

ועדת ערר יכולה לקבל החלטות שונות

תובעים רבים סבורים, בטעות, כי אם יפנו לועדת ערר הם יכולים רק להרוויח ולא להפסיד. כלומר, במקרה הגרוע הועדה לא תעלה להם את אחוזי הנכות. אולם הנחה זו שגויה. ועדת ערר בעצם פותחת את כל התביעה מחדש, ולכן בסמכותה אף להחליט על הפחתת אחוזי הנכות שקבעה הועדה הרפואית.

לפיכך, פניה לועדת ערר צריכה להיערך רק לאחר הפעלת שיקול דעת, כאשר התובע משוכנע שטיעוניו עשויים להטות את הכף לטובתו.

חשוב לדעת כי לא ניתן לערער על החלטות ועדת הערר.

ועדת ערר, אם כן, היא הגורם שיכול לשנות את החלטות הועדה הרפואית בביטוח לאומי.