מהו ביטוח תלמידים?

כל תלמיד במדינת ישראל שזכאי לחינוך חינם ושרשום למוסד חינוכי מוכר מבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמיד שנקראת גם פוליסת ביטוח תלמידים. התשלום עבור הפוליסה משולם מכיסם של הורי התלמידים כחלק מתשלומי החובה שההורים משלמים בפתיחתה של כל שנה.

באופן עקרוני זוהי האחריות של המוסד החינוכי אליו רשום התלמיד להעביר את ההעתק של הפוליסה בצירוף של טופס גילוי נאות להורי התלמיד המבוטח עד חודש מפתיחת שנת הלימודים אך מאחר ומעטים המוסדות שאכן עושים זאת, ישנם הורים רבים שלא מודעים כלל לקיומה של הפוליסה.

מתי הפוליסה תקפה ומתי אינה תקפה?

פוליסת ביטוח תלמידים תקפה שלוש מאות שישים וחמישה ימים בשנה, עשרים וארבע שעות ביממה. המשמעות היא שהפוליסה מעניקה כיסוי גם במידה והתאונה לא התרחשה בזמן פעילות בית ספרית. הביטוח מכסה כנגד תאונות שנגרמו בכל מקום שהוא ואפילו בחו”ל במצבים מסוימים, במידה והתרחשו בביתו של התלמיד או אפילו בבריכה הציבורית לצורך העניין.

עם זאת הפוליסה לא מכסה את התלמידים בגין תאונות עבודה או תאונות דרכים ואינה מבטיחה פיצוי במקרים שבהם הנזק נגרם כתוצאה ממחלה, מרשלנות רפואית או כתוצאה מפעולות איבה או מלחמה.

מה הוא גובה הפיצוי?

על מנת לדון בגובה הפיצוי יש תחילה להבחין בין מספר מצבים שונים להלן אשר יכולה להקנות גמלת ילד נכה:

  • נכות צמיתה (קבועה) – במקרים של נכות קבועה יחושב גובה הפיצוי לפי גובה אחוזי הנכות שנפסקו למבוטח. מתחת לחמישה אחוזי נכות לא ייפסקו פיצויים אלא במידה ומדובר בפגיעות מסוימות בשיניים. הסכום עבור כל אחוז נכות מתעדכן מדי שנה ולכן יש להתעדכן בפרטי הפוליסה.
  • נכות צמיתה חמורה במיוחד – במידה והמבוטח סובל ממאה אחוזי נכות בעקבות התאונה והנכות מוגדרת כחמורה במיוחד, לסכום יתווסף תשלום נוסף בגובה של חמישים אחוז מערכו.
  • הוצאות רפואיות – במידה וההורים רכשו או השכירו ציוד עזר רפואיים הם יהיו זכאים להחזר כספי עד לרף מסוים. נכון להיום רף זה עומד על 900 ₪.
  • מוות – גם במידה והמבוטח הלך לעולמו כתוצאה מהתאונה יהיו זכאים הוריו או האפוטרופוסים שלו לקבלת פיצוי שגם כן משתנה מדי שנה.
  • נכות זמנית – הפיצוי עבור נכות זמנית מחושב החל מהיום השישי לקיום הנכות ובמידה ומדובר על נכות זמנית שבעקבותיה המבוטח היה מאושפז בבית חולים סכום זה יהיה גבוה יותר.

כיסוי הורים

עובדה נוספת שהורים רבים לא מודעים אליה היא שגם הם עצמם מבוטחים על ידי הפוליסה. אמנם לא מדובר על כיסוי נרחב כל כך כמו הכיסוי שמובטח לילדיהם, אבל במידה והתאונה התרחשה במסגרת פעילות בית ספרית שההורה של התלמיד לקח בה חלק בהתנדבות, הרי שהוא יהיה זכאי לפיצוי בדיוק כמו במידה והתאונה הייתה מסבה נזקים לתלמיד. הפעילות יכולה להתרחש בתוך המוסד החינוכי או מחוצה לו כמו למשל במהלך טיול שנתי, סיור במוזיאון, הצגה ועוד.