החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים – על מה מקבלים?

בתלוש המשכורת של כל שכיר, ניתן למצוא את אותו ניכוי של מס הכנסה. לא ניתן להתחמק מכך, מיותר לציין.

עם זאת, רבים יכולים לציין, ובצדק גמור, כי הם שילמו מס בשיעור גבוה יותר ממה שנדרש, על פי החוק, ובהתאם למאפיינים השונים שלהם. כאשר עולה חשד, ולו בסיסי, לפערים מסוג זה, עומדת בפני השכיר אפשרות לדרוש קבלת החזרי מס.

אבל מהם בכלל אותם מצבים בהם תיתכן קבלת ההחזרים האלה?

הגורמים העיקריים להחזרי מס

כידוע לכולנו, מס מנוכה מתלוש המשכורת שלנו באופן חודשי. עם זאת, הרי ששיעור המס נקבע על פי תחשיב שנתי, בהתאם להכנסות המשוערות של אותו אדם. מכאן נובע כי שינויים מהותיים בהכנסה של האדם, מבלי שרשויות המס מתעדכנות בכך, עשוי להביא לתשלום מס באחוזים גבוהים הרבה יותר ממה שנדרש.

יש לא מעט מקרים אשר עלולים להביא לכך. הראשון בהם  הוא החלפת מקום עבודה במהלך השנה, ובעיקר כאשר יש פער מהותי בין גובה המשכורת של האדם בכל אחד מהמקרים.

על אותו עיקרון, הרי שאדם אשר לא עבד בחלק ניכר מהשנה – למשל, בגין חופשת מחלה – נופל לא פעם אל בין כיסאות הבירוקרטיה, ומשלם יתר מס.

מצבו המשפחתי של האדם

מדינת ישראל מעניקה הטבות במס לאזרחים רבים בה, כשאחת הסיבות העיקריות היא מצבו המשפחתי של האדם. גם כאן, אפשר למנות לא מעט מצבים, נפוצים באוכלוסיה בכל קנה מידה. הראשון הוא גירושין.

ההשפעה של כל על כך שכיר היא ישירה: מצד אחד, האדם אשר משלם דמי מזונות זכאי לאחוזי זיכוי. על אותו עיקרון, הרי שגם אם או אב חד הוריים זכאים להטבות במיסוי.

נתונים אחרים המשפיעים על המיסוי הן איזור המגורים של אותו עובד, תאריך השחרור מהצבא או סיום התואר האקדמי וכן הלאה.

המצב הרפואי של אותו אדם, ובייחוד כאשר הוא חולה במחלה קשה מסוימת, מביאה גם הוא להקלות במיסוי, או אפילו לפטור מלא ממס (נכות בשיעור של 90% ומעלה).

הבעיה היא, כפי שכבר רמזנו, היא שלא תמיד המעסיק אכן מעדכן את רשויות המס בשינויים האלה של העובדים שלו, לרוב בתום לב. כמו כן, הרי שגם אותו עובד עלול שלא למלא כראוי את אותו טופס, ובכך להביא לכך שרשויות המס לא יודעות על מצבו כלל.

עם זאת, באמצעות הגשת טפסים לקבלת החזרי מס ניתן לדרוש את קבלת הכספים האלה גם בצורה רטרואקטיבית, אפילו מספר שנים אחורה.

השפעת הקרנות השונות

גם פעילותו הכלכלית המלאה של אותו עובד משפיעה, לא פעם, על שיעור המס שעליו לשלם. כך, עבור הפקדת כספים לקרנות הפנסיה, או לחילופין השקעה בקופות גמל, משתנה משוואת חישוב המס של כל אדם.

כך, למשל, כאשר הוא דורש לסגור את הקרן, הוא נדרש לשלם לרוב מס בגובה כשליש מהשווי שלה. הדבר משפיע על המיסוי כולו.