חוות דעת - הריון

חוות דעת רפואית בהריון

חוות דעת רפואית הינו מסמך בו מביע רופא מומחה את דעתו על מצבה הרפואי של החולה הנדונה בחוות הדעת. במקרים של הריון ולידה חוות הדעת ניתנת על ידי רופא המומחה ברפואת נשים ומילדות.

הריון הינו לרוב מצב בריא ומשמח אך לעיתים יכולה להתלוות אליו תחלואה לאם או לעובר. יש חשיבות לאבחון מצבים אלה ולטפל בהם בהתאם שכן חוסר טיפול יכול להביא לפגיעה באם או בעובר.

חוות הדעת חשובה ביותר במקרים של בקשת קצבה מהביטוח הלאומי במקרים של חוסר יכולת האם לעבוד ובתביעות רשלנות רפואית במקרים הייתה פגיעה באם או בעובר.

ביטוח לאומי

אישה שבעקבות מצבה הרפואי במהלך ההיריון לא יכולה לעבוד יכולה להגיש בקשה לקצבה מהביטוח הלאומי. את הקצבה אפשר לקבל לאחר 30 יום של שמירת הריון.

כדי לקבל את הקצבה יש להגיש בקשה לקצבה שכוללת טופס שאותו ממלא רופא נשים ובו הוא מאשר שאכן האישה בשמירת הריון ושהיא איננה יכולה לעבוד בעקבות ההיריון.

במקרים כאלה יש חשיבות מכרעת לחוות הדעת הרפואית שכן בלעדיה לא ניתן לקבל את הקצבה מהביטוח הלאומי.

רשלנות רפואית

קיימים מספר רב של מקרים בהם ניתן לתבוע את הצוות הרפואי בעקבות טיפול רשלני במהלך ההיריון. בכל מקרה של תביעה רפואית יש חשיבות מכרעת לחוות הדעת הרפואית.

חוות הדעת לתביעת רשלנות רפואית חשובה והכרחית לצורך ההוכחה כי אכן הייתה רשלנות מצד הצוות המטפל וכי אכן נגרם נזק לאם או לעובר. בנוסף יקבע השופט את גובה הפיצויים בהתאם לנזק שתואר בחוות הדעת.

ישנם מספר מקרים בהם יכולה להיות רשלנות רפואית בהיריון. כיום מומלץ על ידי הקהילה הרפואית לבצע מספר בדיקות סקר לנשים ולבני זוגם בנוגע להיריון. בני זוג יכולים להיות נשאים של מחלה גנטית כלשהי שיכולה לעבור לעובר.

לכל מוצא יש את הבדיקות המומלצות אותן יכולים לבצע בני הזוג. חוסר הפניה של בני זוג לבדיקות המתאימות עלול להוות עילה לרשלנות רפואית. במקרים כאלה יכולים להיוולד ילדים עם מחלה גנטית שלא ניתן לרפא אותה ועל כן החשיבות הרבה להפניה לבדיקות המתאימות.

מקרה נוסף עוסק במעקב היריון לא תקין. יש כיום המלצות לעקוב באמצעים שונים אחר נשים בהיריון ואחר העובר שלהם. מטרת המעקב היא לאבחן מראש בעיות בהתפתחות העובר או מחלות באם. חוסר ביצוע הבדיקות כגון US או חוסר זיהוי של בעיה יכולה להוות עילה לרשלנות רפואית.

במקרים של חוסר אבחנה או אבחנה מאוחרת יכול להיוולד ילד עם נזק שלא ניתן לתיקון, כגון שיתוק מוחין, שהיה ניתן למנוע אם בעיה הייתה מאובחנת בזמן וכראוי.

מקרה נוסף קשור בתחלואה אימהית. במהלך ההיריון עלולה האם לסבול ממחלות שונות כגון רעלת היריון או סוכרת הריונית.

מחלות אלה יכולות להשפיע על בריאות האם והעובר ויש חשיבות מכרעת לאבחון בעיות אלה בזמן. חוסר אבחנה מתאים יכול להוות עילה לרשלנות רפואית בעקבות נזק קשה שנגרם לאם או לעובר.